Close

Sporočilo za javnost 2

Pregled projekta

Pandemija COVID-19 od več tisoč organizacij v Evropi in po svetu zahteva, da delajo na daljavo. Ta trend raste hitreje kot kdajkoli prej in ne kaže znakov upočasnitve. To je prihodnost dela, ki prinaša koristi tako delodajalcem kot zaposlenim. Kljub temu se številne organizacije soočajo s težavami pri uporabi dobrih praks in vzpostavljanju rutin za zagotavljanje produktivnosti in dobrega počutja delovne sile v teh težkih časih. Da bi bil prehod čim bolj nemoten, morajo tisti, ki vodijo oddaljene ekipe, imeti znanja in spretnosti, ki so potrebni za njihovo učinkovito vodenje.


Cilj tega projekta je pomagati vodjem malih in srednjih podjetij (MSP), da prepoznajo pomen digitalnih spretnosti in praks dobrega počutja pri ohranjanju zdravih in produktivnih virtualnih ekip.

Specifični cilji projekta so

 • Zagotavljanje orodij, tehnik in praktičnih nasvetov MSP za pomoč virtualnim ekipam.
 • Podpora vodjem pri učinkovitem vodenju, uspešnem komuniciranju in s tem povečanju uspešnosti delovanja svojih virtualnih/oddaljenih ekip.
 • Opolnomočiti strokovnjake za človeške vire s spretnostmi za izboljšanje dobrobiti zaposlenih s prilagajanjem politik in postopkov organizacije.
 • Izboljšati kakovost dela v virtualnih ekipah.
 • Usposobiti vodje, da bodo prepoznali prednosti team buildinga, spodbujali tesno sodelovanje, določali jasne usmeritve in cilje ter spodbujali uporabo tehnologije.
 • Usposobiti strokovnjake za človeške vire, da se seznanijo z informacijsko infrastrukturo in razpoložljivimi digitalnimi orodji za oblikovanje ustreznih politik dela na daljavo.

Ciljne skupine projekta vključujejo

 • vodje oddelkov in vodje skupin, vključno s ponudniki usposabljanj in izobraževanj v znotraj organizacije (mentorji, trenerji),
 • kadrovske strokovnjake, vključno z zunanjimi in notranjimi ponudniki usposabljanj in izobraževanj (mentorji, trenerji),
 • strokovnjake s področja psihologije,
 • strokovnjake s področja menedžmenta,
 • strokovnjake s področja upravljanja človeških virov,
 • strokovnjaki s področja tehnologije in IKT,
 • e-delavci.

V okviru projekta bodo razviti naslednji izobraževalni material

 • orodje za vodje virtualnih ekip, kadrovske strokovnjake in menedžerje.
 • tečaj usposabljanje na delovnem mestu za strokovnjake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju,
 • MOOC Massive Open Online Courseware – o učinkovitem upravljanju virtualnih ekip.

Zaključene aktivnosti projekta

Praktična in inovativna orodja

Prvi izobraževalni rezultat tega projekta je razvoj praktičnega in inovativnega nabora orodij, ki naj bi MSP, vodjem skupin, vodjem oddelkov, menedžerjem, kadrovskim strokovnjakom, vodjem usposabljanj in delavcem pomagal pri sprejemanju najboljših praks za delo na daljavo.

Vsi partnerji so izvedli fokusne skupine in razdelili vprašalnike strokovnjakom s področja kadrovanja in menedžmenta iz vseh partnerskih držav, da bi opredelili potrebe ciljne skupine in razvili zbirko orodij za učinkovito upravljanje virtualnih ekip za večjo angažiranost, dobrobit in produktivnost zaposlenih.

Nabor orodij spremljajo kontrolni seznam pripravljenosti in smernice za uporabo, tako da uporabniki vedo, kako na delovnem mestu izvajati najboljše prakse glede na potrebe svojih zaposlenih. Zbirka orodij je bila prevedena v vse partnerske jezike, da bi zagotovili njeno razširjenost in uporabnost.

Naslednji koraki/aktivnosti projekta

Tečaj usposabljanj za strokovnjake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Trenutno se partnerji ukvarjajo z intelektualnim rezultatom 2 (IO2), ki se osredotoča na opolnomočenje in usposabljanje vodij skupin, strokovnjakov za človeške vire in ostalih zaposlenih, da bi lahko podprli e-delavce in posameznike pri delu na daljavo. Gospodarska zbornica Slovenije skupaj s SUD CONCEPT-om, ki so strokovnjaki za razvoj in izvajanje tečajev usposabljanja zaposlenih na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, so odgovorni za razvoj tečaja usposabljanja na delovnem mestu ob podpori vseh partnerjev.

 

Tečaj usposabljanja bo vključeval tri skupine:

1. Izobraževanje na delovnem mestu za vodje ekip

2. Izobraževanje na delovnem mestu za strokovnjake na področju človeških virov

3. Izobraževanje na delovnem mestu za e-delavce

 

Tečaj usposabljanja je zasnovan za prilagajanje različnim delovnim razmeram ter podpira trajnost in združljivost programa usposabljanja s prihodnjimi socialnimi in učnimi izzivi. Gradivo bo prosto dostopno in prenosljivo prek spletne strani projekta.