Close

Partnerji

ACCIÓN LABORAL je neprofitna organizacija, ki je nastala kot orodje za razvoj pobud v sodelovanju z javno upravo in zasebnimi podjetji, da bi na področju zaposlovanja in usposabljanja zadovoljila potrebe iskalcev zaposlitve, ki jim grozi socialna izključenost. Njena glavna dejavnost je zaposlovanje, usmerjanje in usposabljanje ljudi, ki so v položaju brezposelnosti, zlasti tistih, ki so v nacionalnem akcijskem načrtu za zaposlovanje opredeljeni kot prednostne naloge: invalidi, priseljenci, dolgotrajno brezposelni, nizkokvalificirani mladi, ženske itd.

 

ACCIÓN LABORAL je razvil metodo dela, ki organizaciji omogoča izvajanje programov kjer koli in v jasno določenem času ter doseganje zelo zadovoljivih rezultatov. Družbeni namen organizacije je izboljšati kakovost življenja, pri čemer izpostavlja svoja prizadevanja za izboljšanje zaposljivosti in kompetenc.

CCIS je največja neodvisna prostovoljna organizacija, ki zastopa vse poslovne sektorje v Sloveniji, združuje 24 panožnih združenj in upravlja mrežo 13 območnih zbornic. CCIS zagotavlja širok spekter strokovnega znanja na področju podpore podjetjem, in sicer preko svojega pravnega oddelka, enote za TT in inovacije, okoljskega oddelka, centra za internacionalizacijo in pisarne EEN. CCIS ima status reprezentativne gospodarske zbornice in je tako vladni partner na področju zakonodaje in politike ter organizacija socialnih partnerjev. CCIS je del obsežne mednarodne mreže, in sicer preko članstva v različnih krovnih organizacijah, sodeluje tudi v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, povezanih z raziskavami in razvojem, poslovanjem in podjetništvom, internacionalizacijo, socialnimi vprašanji ter usposabljanjem in izobraževanjem.

Future In Perspective Ltd. je zasebno podjetje s sedežem v obmejni regiji Irske, specializirano za področje izobraževanja in e-učenja, medijske produkcije, strateškega načrtovanja ter razvoja in vrednotenja podjetij.  Z delom pri nacionalnih projektih in projektih, ki jih financira EU, smo vključevali in podpirali lokalne mladinske skupine, skupnosti migrantov, starejše osebe in posameznike, ki so bili odsotni iz izobraževanja, da so se ponovno povezali s ponudniki storitev in glavno ponudbo izobraževanja in usposabljanja.  Imamo tudi strokovno znanje in izkušnje na področju podpore podjetjem na nišnih trgih, kot so ustvarjalni, kulturni in zeleni sektor, pri razvoju trajnostnih poslovnih modelov.  Poleg tega smo sodelovali z mladimi in odraslimi pri izvajanju vrste raznolikih programov na področju medijske produkcije in vodenja kariere ter tako podpirali naslednjo generacijo ustvarjalnih posameznikov pri oblikovanju in ohranjanju uspešne kariere v tem sektorju.

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology) je neodvisna, neprofitna, nevladna, raziskovalna in razvojna organizacija s sedežem na Cipru. Je eden vodilnih raziskovalnih in razvojnih centrov v evro-sredozemski regiji z globalnim strokovnim znanjem na področju oblikovanja in izvajanja projektov, krepitve zmogljivosti in e-učenja. CARDET je neodvisno povezan z univerzami in ustanovami z vsega sveta, kot so Univerza Yale, Univerza v Nikoziji in Mednarodni svet za izobraževalne medije. CARDET je zaključil številne projekte, povezane z razvojem krepitve zmogljivosti in načrtovanjem na področju izobraževanja in poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpore mladim, izobraževanja odraslih, pismenosti, digitalnih orodij, e-učenja, izobraževalne tehnologije ter socialnega vključevanja marginaliziranih skupin in starejših.

Innovation Frontiers IKE je inovativno podjetje za izobraževalno tehnologijo in raziskave, ki je specializirano za ustvarjanje izobraževalnih, privlačnih in zabavnih učnih izkušenj, ki vključujejo inovacije, ustvarjalnost in igrifikacijo, da bi izboljšale pretok za učence. Naše podjetje ponuja širok spekter rešitev, vključno z interaktivnim e-učenjem po meri, resnimi igrami, odprtimi izobraževalnimi viri, simulacijami usposabljanja, izobraževalnimi animacijami in mobilnim učenjem. Združujemo oblikovanje iger, tehnologijo iger, oblikovanje navodil in psihologijo, da bi obvladali umetnost oblikovanja učnih iger, simulacij in usposabljanj. Vsi izdelki so natančno prilagojeni individualnim potrebam naših strank. Poleg tega podjetje v učilnico vključuje implikacije izobraževalne nevroznanosti, da bi izboljšalo učinkovitost učenja in poučevanja.

 

Poleg tega razvija, izvaja in usklajuje izobraževalne projekte, ki jih financira EU in se nanašajo na virtualno in razširjeno resničnost, robotiko, spletno poučevanje v šolah, izdelavo digitalnih izobraževalnih virov, razvoj večplatformnih izobraževalnih iger, upravljanje in optimizacijo izobraževalnih platform, izobraževanje za medije in vključevanje IKT v učilnice za izboljšanje učnega procesa.

Inštitut za razvoj je bil ustanovljen leta 2003. Njegov cilj je spodbujati pozitiven pogled na življenjske in delovne izkušnje, povečati ustvarjalnost, odpornost, dobro počutje, vključenost in splošno uspešnost posameznikov in organizacij. Njegova vizija je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v družbi s stalnim razvojem posameznika, družine, človeških virov podjetij in izobraževalnih organizacij. Da bi uresničila svojo vizijo, ponuja široko paleto storitev, kot so raziskave, svetovanje in usposabljanja ter storitve za učinkovito upravljanje človeških virov, od strateškega načrtovanja človeških virov, kariernega svetovanja in splošne podpore. Sodeluje v različnih projektih EU, ki vključujejo uporabo pozitivne psihologije, vzgoje značaja, ustvarjalnosti, umetnosti in razvoja veščin za zaposljivost, za podporo različnim ciljnim skupinam, kot so mladi, osnovnošolci in srednješolci, starši, učitelji, brezposelni in delavci.

Sud Concept je zadruga, ki deluje kot svetovalna pisarna in organizacija za usposabljanje na Korziki, s podružnicami v regijah PACA, Ile de France, Haute de France, pa tudi v čezmorskih departmajih (Guadeloupe, Guyanna, Martinique) in v regiji Toscana (Italija). 

Sud Concept s svojimi oddelki (mednarodno sodelovanje, usmerjanje/ocenjevanje/vključevanje, trajnostni razvoj, poslovanje in okolje) na splošno spodbuja razvoj zaposlovanja in kvalifikacije zaposlenih in odraslih, z namenom, da bi predvidel in podprl gospodarske, družbene in demografske spremembe. 

Sud Concept tesno sodeluje z državnimi službami, generalnim svetom, socialnimi strokovnjaki in združenji, s svojimi ukrepi pa podpira ozemlja na njihovi poti do pametne rasti.

Izvaja več podpornih ukrepov za MSP, ki spodbujajo njihovo ustvarjalnost pri izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo.

Sud Concept sodeluje s skupinami strokovnjakov iz vse Evrope, ki izkoriščajo prednosti virtualnih skupin za premagovanje geografskih ali časovnih razdalj.