Close

PRVO GLASILO

Dobrodošli v prvem glasilu projekta Virtual Teams

V prvi številki boste našli informacije o:

  • ideji projekta in glavnih ciljih ter ciljnih skupinah projekta,
  • našem projektnem partnerstvu,
  • naših transnacionalnih projektnih srečanjih,
  • napredku projekta v njegovih prvih 12 mesecih (zaključene, sedanje in prihodnje dejavnosti).

V okviru projekta bodo razviti naslednji izobraževalni materiali

  • Orodje za vodje virtualnih ekip, kadrovske strokovnjake in menedžerje.
  • Tečaj usposabljanje na delovnem mestu za strokovnjake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju,
  • MOOC Massive Open Online Courseware – o učinkovitem upravljanju virtualnih ekip.

Transnacionalni projektni sestanki

Uvodno srečanje

Prvo srečanje projekta je potekalo na spletu 16 julija 2021. Srečanje se je začelo z dobrodošlico in predstavitvijo vsake od sodelujočih organizacij, ki tvorijo partnerstvo tega projekta. Predstavljen je bil razvojni načrt projekta, vključno z roki in delitvijo dela med partnerji, partnerji pa so se dogovorili o vseh prihodnjih aktivnostih.

Drugo srečanje

Drugi transnacionalni projektni sestanek je potekal na spletu 8. novembra 2021 z aktivno udeležbo vseh partnerjev, na katerem so razpravljali o naslednjih korakih projekta. Natančneje, partnerji so obširno razpravljali o obliki zbirke orodij in drugih vprašanjih projektnega vodenja.

Zaključene aktivnosti projekta

Praktična in inovativna zbirka orodij

Prvi rezultat tega projekta je razvoj praktičnega in inovativnega nabora orodij, ki naj bi MSP, vodjem skupin, vodjem oddelkov, menedžerjem, kadrovskim strokovnjakom, vodjem usposabljanj in delavcem pomagal pri sprejemanju najboljših praks za delo na daljavo.

Vsi partnerji so izvedli fokusne skupine in razdelili vprašalnike strokovnjakom s področja kadrovanja in menedžmenta iz vseh partnerskih držav, da bi opredelili potrebe ciljne skupine in razvili zbirko orodij za učinkovito upravljanje virtualnih ekip za večjo angažiranost, dobrobit in produktivnost zaposlenih.

Nabor orodij spremljajo kontrolni seznam pripravljenosti in smernice za uporabo, tako da uporabniki vedo, kako na delovnem mestu izvajati najboljše prakse glede na potrebe svojih zaposlenih. Zbirka orodij je bila prevedena v vse partnerske jezike, da bi zagotovili njeno razširjenost in uporabnost.

Aktualne aktivnosti projekta

Tečaj usposabljanja za strokovnjake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Trenutno se partnerji ukvarjajo z intelektualnim rezultatom 2 (IO2), ki se osredotoča na opolnomočenje in usposabljanje vodij skupin, strokovnjakov za človeške vire in ostalih zaposlenih, da bi lahko podprli e-delavce in posameznike pri delu na daljavo. Gospodarska zbornica Slovenije skupaj s SUD CONCEPT-om, ki so strokovnjaki za razvoj in izvajanje tečajev usposabljanja zaposlenih na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, so odgovorni za razvoj tečaja usposabljanja na delovnem mestu ob podpori vseh partnerjev.


Tečaj usposabljanja bo vključeval tri skupine:
1. Izobraževanje na delovnem mestu za vodje ekip
2. Izobraževanje na delovnem mestu za strokovnjake na področju človeških virov
3. Izobraževanje na delovnem mestu za e-delavce

Tečaj usposabljanja je zasnovan za prilagajanje različnim delovnim razmeram ter podpira trajnost in združljivost programa usposabljanja s prihodnjimi socialnimi in učnimi izzivi. Gradivo bo prosto dostopno in prenosljivo prek spletne strani projekta.