Close

E-učenje

Zasnovan in razvit bo certificiran množični odprti spletni tečaj (MOOC) za strokovni razvoj strokovnjakov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kadrovskih strokovnjakov in vodij timov o učinkovitem upravljanju virtualnih timov na podlagi načel NQF, ECVET, potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja, ki vključuje naslednje:

  • Podpora in komunikacija med vrstniki.
   • Uporabo učnih pristopov, ki temeljijo na raziskovanju in reševanju problemov.
   • Prilagajanje različnim učnim stilom
   • Učenje v kontekstu, ki ustreza potrebam vodij v različnih delovnih okoljih, vključno z nacionalnimi in organizacijskimi razlikami ter razlikami v poslovnem sektorju.
   • Zagotovite pristne priložnosti za učenje.
   • Vsebino predstavite v majhnih modularnih delih, ki bodo omogočali pravočasno učenje.
   • Spodbujanje samorefleksije z zagotavljanjem podpore in vodenja mentorja ter vodenjem spletnih dnevnikov.
   • Priprava učnih dejavnosti, ki se izvajajo sinhrono ali asinhrono.
   • Zagotavljanje študij primerov

MOOC bo služil kot točka “vse na enem mestu”, ki bo zagotavljala takojšen dostop do celotnega nabora digitalnih učnih virov, kot so spletni moduli, orodja, gradivo za usposabljanje, podkasti, prispevki na blogih, članki in drugi odprti izobraževalni viri, ki bodo v fazi priprave med razvojem rezultatov IO1 in IO2 za vse ciljne skupine opredeljeni kot koristni.